Aidentika / Bränding

Tänapäeva üleküllastatud turgude ajal, siis kui kaubad ja teenused on raskelt eristatavad kvaliteedi ja omaduste poolt, bränding on tõhus konkurendivõitluse tegur. Digimainsil on kindel arusaam tarbijate motivatsioonist ja turu keerukusest, ainulaadne krosskategooriline kogemus ja loominguline lähenemine brändile ning just sellepärast saabki Deepminds rahuldada tarbijate ootusi.

Re-bränding

Uuendamine viiakse läbi brändi turupositsiooni tugevdamiseks, tarbijate lojaalsuse kindlustamiseks, brändi eristamiseks ja uute tarbijate meelitamiseks. Rebrändingu muutmise põhjuseks võivad olla turutingimuste muutmine, sihtgrupi uuendamine või sisemuutused firmas. Õige rebrändingu tulemusel toimub firma toodangu järsk kvaliteetne tõus.

Kodulehtede loomine ja kujundamine

Meie firma jaoks on veebilehtede loomine üks lahutamata osi tõhusa äri tegemise mudelitest veebikeskkonnas. Erksalt, huvitavalt ja võimalusel humoorikalt. Teie firma koduleht jääb igaveseks meelde. Veebilehe valmimisel ei lõpe töö veebilehe uuendamise ja täiendamisega. Teatud aja jooksul tahetakse veebilehe muuta ja täiendada või isegi ringi teha. Oleme selleks alati valmis.

Korporatiivne polügraafia

Veebiruumi ja marketingu materjalide disain ei ole ainult logo trükkimine erinevatele kandjatele, vaid täiuslik brändi väljatöötamise etapp. Peame väga oluliseks, et iga võimalik marketingu materjalidega kokkupuutumine oleks maksimaalselt efektiivne ja just sellepärast iga disainilahendus peab olema põhjalikult läbimõeldud ja töötama brändi nimel.

Meedia/ Bännerireklaam

Bännerid on staatilised või liikuvad graafilised plokid, mis on kodulehe kontent. Bänneri peamiseks eesmärgiks on tõmmata tähelepanu, intrigeerida ja tekitada klicki tegemise soovi. Bänneri formaat ja disain on väga olulised. Bänneri paigaldusest sõltub selle atraktiivsus tarbijale ja potentsiaalsete klientide arv, kes saavad näha teie kodulehte

Videoreklaam

Te saate kätte kvaliteetse reklaamklipi selle kanali formaadis, kuhu kavatsete selle paigaldada. Dipmains firma spetsialistidel on olemas vastavad oskused ja vilumused selleks, et fokuseerida pealtvaatajate tähelepanu toote peale ja esitada selle kõige atraktiivsema külje poolt. Videoklipi loomine meie stuudios tähendab tulevaste klientide ja vaatajate soovidega arvestamist.