Hei!

Vajad meediareklaami?

Siin on esitatud eeldatava meedia reklaami miinimumhinnad.
Hinnad võivad varieeruda sõltuvalt kliendi soovidest ja vajadustest.
Iga teenusega kaasneb lihtne ja arusaadav leping, mis tagab nii kliendi kui ka disaineri jaoks garantii. Tasu makstakse töö alustamise eest 50% või 100%. Töö algus loetakse pärast lepingu allkirjastamist kliendi ja disaineri vahel.

Üks

169 eur

Video klipp mitme liikuvate objektide või tekstiga, millel on 3 erinevat formaati:

Landscape (1200X630px)
Squere (1200X1200)
Stories (1080X1920px)

Viis

735 eur/kuus

Viis erinevat videoklippi mitme liikuvate objektide või tekstiga, millel on 3 erinevat formaati:

Landscape (1200X630px)
Squere (1200X1200)
Stories (1080X1920px)

Aasta

599 eur/kuus

Viis erinevat videoklippi mitme liikuvate objektide või tekstiga, millel on 3 erinevat formaati iga kuu aasta jooksul:

Landscape (1200X630px)
Squere (1200X1200)
Stories (1080X1920px)

Sinu eelistused?